Den 19 januari lämnade regeringens utredare Gustav Fridolin ett delbetänkande om skolbiblioteken till utbildningsminister Anna Ekström. Delbetänkandet innefattar bland annat en definition av vad ett skolbibliotek ska vara, ett krav på utbildad bemanning, att skolbiblioteken ska vara en del av det pedagogiska arbetet på skolan.

Bengt-Erik Engholm, ledamot i Författarförbundets biblioteksråd och förbundets representant i Nationella skolbiblioteksgruppen, har följt överlämnandet som skulle ha ägt rum redan i november men som försenades på grund av pandemin. ”Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Det verkar som att de har fått med det mesta av det jag förväntade mig och hoppades på”, säger Bengt-Erik Engholm. ”Nu gäller det att läsa hela delbetänkandet och genom remissvar se till att utredningen verkligen blir ett stort steg mot ett förverkligande av målet att alla elever i landet, varenda en, ska få tillgång till en mångsidig och högkvalitativ skolbiblioteksverksamhet som ska lägga grunden till ett livslångt läsande och lärande.”

Länk till betänkandet

Länk till presentationen