Författaren och journalisten Ak Welsapar lever sedan 1990-talet i exil i Sverige. I Turkmenistan utsattes han för återkommande hot och förföljelse och utsågs till ”folkets fiende nummer ett”. Hans böcker brändes på bål.

Trots att Welsapar är svensk medborgare sedan länge har hoten från den turkmeniska regimen fortsatt år efter år genom spioneri och trakasserier. I april kom en ny allvarlig attack från den turkmeniska regimens sida. Den falska nyheten att Welsapar dött i covid-19 offentliggjordes i turkmeniska, ryska och turkiska medier. En förfalskad dödsattest från Södersjukhuset publicerades, där det bekräftades att Welsapar gick bort den 4 april.

Turkmeniska medier ägs och kontrolleras av regimen. Tevesändningar och internetsidor censureras hårt. Welsapar har de senaste åren gett ut en rad böcker och reportage om sitt hemland. Att granska och ifrågasätta makten är förknippat med stor fara även om man gör det utanför landets gränser, något som Welsapar bittert fått erfara.

Ak Welsapar är aktiv i det litterära livet i Sverige och är en uppskattad kollega. Han sitter i styrelsen för Författarcentrum Öst, är medlem i Sveriges Författarförbund och Svenska PEN. Våra organisationer skriver detta tillsammans för att vi inte accepterar att hotbilden mot Welsapar fortgår och dessutom ökar i intensitet. Både i år och förra året kom hoten direkt efter avslöjanden om regimens förehavanden.

Vi kräver att den svenska regeringen tar sitt ansvar och reagerar offentligt på den turkmeniska regimens övergrepp och vidtar de övriga åtgärder som krävs för att Ak Welsapar ska få möjlighet att skriva och verka i trygghet.

Sveriges Författarförbund

Svenska PEN

Författarcentrum Öst