Rebecca Vibeke Alsberg är född 1949 i Stockholm och är både översättare och bibliotekarie. Hon översätter från engelska och norska och började som översättare av barn- och ungdomsböcker, men har alltmer övergått till att översätta vuxenböcker. Mest uppmärksammade är hennes översättningar av de sex delarna i Karl Ove Knausgårds Min kamp mellan åren 2010 och 2013.

Prisnämndens motivering

Prisnämndens motivering lyder: ”Rebecca Alsberg, sedan 1977 verksam som skönlitterär översättare från engelska och norska, är en av de flitiga och samvetsgranna representanterna för översättarskrået i Sverige. Under de fyra decennier hon varit verksam har hon hela tiden hållit en hög nivå på de översättningar som lämnat hennes hand.
Rebecca har förmedlat ett stort antal framträdande författare i sammanlagt ca 140 verk. Hon har till svenska överfört stora engelska namn som Virginia Woolf, Pat Barker och Michael Cunningham, och hon har introducerat den nydanande brittiska författaren Rachel Cusk i Kudos-trilogin. Hon har dessutom översatt representanter för The Great American Novel i ett flertal verk av Don DeLillo och Jonathan Franzen.
Särskilt uppskattad har Rebecca blivit för att hon på svenska gett oss samtliga sex delar av Karl Ove Knausgårds Min kamp. Rebecca svarade även för översättningen av Knausgårds därpå följande självbiografiska tankebok Själens Amerika där Knausgård bland annat redovisar sin personliga litterära världsbild speglad i de för honom viktiga författarskapen och han i ett tungt vägande avsnitt kommenterar sitt arbete i den norska bibelkommissionen och de totalt nya krav som därvid ställdes på honom som författare. Översättningen av Själens Amerika är en bedrift i sig. Rebecca Alsberg tilldelas 2021 års Elsa Thulin-pris.”

Elsa Thulin-priset

Elsa Thulins översättarpris har delats ut sedan 1960 och belönar en hel översättargärning. Priset förvaltas av Översättarsektionen i Sveriges Författarförbund och består av en plakett formgiven av Edvin Öhrström och en penningsumma. Det finansieras med donationer från Klas de Vylder, Albert Bonniers Förlag, Norstedts Förlag, Bokförlaget Forum, Wahlström & Widstrand och Sveriges Författarförbund. Prisnämnden utgörs av Rose-Marie Nielsen, Bengt Samuelsson och Hans Magnusson.

Prisutdelning

Prisutdelningen äger rum vid en ceremoni på Författarnas och översättarnas hus 2 juni kl. 18.00. På årets ceremoni firar vi också de två som fått priset under corona-åren: Rose-Marie Nielsen (2019 års pristagare) och Joachim Retzlaff (2020).

Tidigare mottagare av Elsa Thulins översättarpris

Elsa Thulin 1960
Aida Törnell 1961
Sven Barthel 1962
Erik Blomberg 1963
Lorenz von Numers 1964
Nils Åke Nilsson 1965
Gunnel Vallqvist 1966
Thomas Warburton 1967
C. G. Bjurström 1968
Eva Alexanderson 1969
Britt G. Hallqvist 1970
Per Erik Wahlund 1971
Johannes Edfelt 1972
Karin Alin 1973
Allan Bergstrand 1974
Mårten och Birgit Edlund 1975
Harry Järv 1976
Björn Collinder 1977
Olov Jonason 1978
Asta Wickman 1979
Caj Lundgren 1980
Sonja Bergvall 1981
Arne Lundgren 1982
Ingvar Björkeson 1983
Göran Malmqvist 1984
Hans Björkegren 1985
Jan Stolpe 1986
Margaretha Holmqvist 1987
Vanja Lantz 1988
Göran O. Eriksson 1989
Marianne Gerland-Ekeroth 1990
Cilla Johnson 1991
Birgitta Hammar 1992
Peter Landelius 1993
Ulrika Wallenström 1994
Anders Bodegård 1995
Kerstin Hallén 1996
Sture Pyk 1997
Bengt Anderberg 1998
Ulla Roseen 1999
Lasse Söderberg 2000
Marianne Eyre 2001
Lars Erik Blomqvist 2002
Ann-Mari Seeberg 2003
Else Lundgren 2004
Magnus Hedlund 2005
Barbro Andersson 2006
Bengt Samuelson 2007
Hans-Jacob Nilsson 2008
Inger Johansson 2009
Kerstin Gustafsson 2010
Maria Ekman 2011
Maria Ortman 2012
Gunnar Harding 2013
Karin Mossdal 2014
Viveca Melander 2015
Nille Lindgren 2016
Urban Andersson 2017
Ervin Rosenberg 2018
Rose-Marie Nielsen 2019
Joachim Retzlaff 2020
Mer information

Läs mer om Elsa Thulin-priset på Översättarsektionens webbsida.