Även om mycket analysarbete kvarstår, ser Författarförbundets jurist Åsa Anesäter mycket som är positivt i rapporten. Svensk Bokhandel har intervjuat Åsa Anesäter och Förläggareföreningens vd Mikaela Zabrodsky angående lagrådsremissen, läs artikeln här.