Gå till innehållet

Vart ska jag skicka mitt manus och hur ska jag komma i kontakt med förlagen?  

För författare

Idag finns det många olika sätt att publicera sitt manus på. Du kan välja att publicera det själv och bekosta utgivningen. Du kan skicka ditt manus till ett förlag som står för den ekonomiska risken med att publicera ditt verk och där du erhåller ersättning/royalty för sålda verk. Det är det vanligaste. Det finns andra varianter där du till exempel delar risken och vinsten med ett förlag.

Innan du skickar in ditt manus till ett förlag, var noga med att läsa på respektive förlags hemsida om din bok verkar passa in i deras utgivning. Det är viktigt att följa förlagets anvisningar om hur förlaget önskar ta emot manus för bedömning. Skicka med ett kort följebrev med en beskrivning av manusets idé och därefter en kort presentation av dig själv.

Skicka gärna till flera förlag samtidigt. Välj förlag med olika stor utgivning, det är inte alltid det största förlaget som marknadsför din bok bäst.

För översättare

Det finns många förlag som inriktar sig på översatt litteratur. Det gäller inte bara stora förlag utan även många mindre förlag som ger ut litteratur från ett särskilt språkområde. Som översättare från ett visst språk har du troligtvis god kännedom om ditt källspråks litteratur och därmed goda förutsättningar att fånga upp ett författarskap som kan vara intressant för ett svenskt förlag att ge ut. Välj ut ett författarskap som du tycker är intressant, gör en kort provöversättning med en presentation av författaren, boken och av dig själv. Skicka det sedan till de förlag som du tror kan vara intresserade av en sådan utgivning.

Även om förlaget skulle avböja ditt erbjudande kan det vara ett bra sätt att uppmärksamma förlaget om att du finns och är en kompetent översättare.

Du når den juridiska avdelningen på telefon 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller genom att mejla juridik@forfattarforbundet.se. Vår ärendehantering är konfidentiell och vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information om GDPR här.