Gå till innehållet

Vad är upphovsrätt?

För författare

Upphovsrättslagen ger dig som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk ensamrätt att förfoga över verket och skyddar mot intrång i denna rätt. Lagen ger dig som upphovsperson ett automatiskt skydd i och med att du har skapat verket. Upphovsrätt kan eller behöver således inte registreras.

Den som vill offentliggöra eller sprida sitt verk kan upplåta sin förfoganderätt eller delar av den till någon annan, till exempel ett förlag.

Men när du låter andra ta del av ditt verk innan det är utgivet kan det finnas anledning att vara försiktig: upphovsrätten skyddar egentligen inte idén bakom ett verk. Upphovsrätten skyddar verkets ”konkreta uttryck” ‒ det vill säga ett verks unika utformning ‒ mot plagiat. För att verket ska anses skyddat måste det ha vad man kallar verkshöjd. Det betyder, förenklat, att verket ska vara egenartat.

För översättare

En översättning räknas som ett litterärt eller konstnärligt verk och omfattas därför av upphovsrättslagen. Översättaren har ensamrätt till sin översättning men får inte förfoga över den utan samtycke från den som har rättigheterna till originalverket. Innan verket på något sätt publiceras och sprids, antingen av ett förlag eller av dig själv, måste originalrättigheterna i regel förvärvas av det ursprungliga utländska förlaget. Bara om författaren till verket är avliden och det sedan dess har gått 70 år är det fritt fram för översättaren att publicera en översättning utan att förvärva originalrättigheterna.

.

Som medlem kan du kontakta våra jurister på 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller genom att mejla juridik@forfattarforbundet.se.
Som debuterande författare eller litterär översättare kan du få ditt första förlagsavtal granskat genom att mejla det till adressen ovan.
Alla ärenden behandlas konfidentiellt.