Gå till innehållet

Vad är avtalslicens?

Vissa typer av nyttjanden regleras genom avtalslicensbestämmelser i upphovsrättslagen. Dessa nyttjanden är ofta svåra att reglera genom individuella avtal, då ett stort antal upphovsmäns verk nyttjas och ersättningen till varje upphovsman blir mycket liten.

I korthet innebär avtalslicensmodellen att ett visst nyttjande är tillåtet utan tillstånd från varje upphovsman, under förutsättning att det finns ett gällande avtal som reglerar villkoren för nyttjandet mellan användaren och en organisation som företräder ett flertal svenska upphovsmän inom området.

Sveriges Författarförbund arbetar för författares och översättares rätt till ersättning för alla de nyttjanden som kan bli aktuella för ett verk. En viktig del av detta arbete består i att säkerställa medlemmarnas rätt till ersättning för så kallade massnyttjanden, där det för en enskild upphovsperson är svårt att själv bevaka användningen av rättigheterna. På många håll finns behov av att använda upphovsrättsligt skyddade verk utan att det finns möjlighet att styckdeklarera varje verk med den enskilde upphovsmannen. Det gäller till exempel kopiering inom skolan, vidaresändning i TV samt SVT:s och Sveriges Radios användning av författares och översättares verk i sina sändningar. Författarförbundet agerar dels på egen hand, och har här avtal med SVT, UR och SR, dels genom vårt medlemskap i organisationerna Bonus Copyright Access och Copyswede.

Genom att söka medlemskap i Sveriges Författarförbund så godkänner du att vi förvaltar upphovsrätten till de litterära verk vilka du är upphovsperson till (författare eller översättare) avseende:

  • Yrkesmässig eller på annat sätt systematisk användning av verk genom ett förfarande för vilket avtalslicens eller tvångslicens i upphovsrättslagen gäller eller kan komma att gälla;
  • Yrkesmässig eller på annat sätt systematisk användning av verk som lovligen ingår i videoinspelning, tv-program eller radioprogram genom sändning via radio, satellit, kabel, betal-tv, kopiering och spridning av exemplar och offentligt framförande;
  • Yrkesmässig eller på annat sätt systematisk användning av verk genom kopiering.
  • Uppdraget omfattar all yrkesmässig eller på andra sätt systematisk uthyrning och enligt lag därmed jämförlig verksamhet i alla de fall där användare direkt eller indirekt lämnar någon form av vederlag för att under viss tid disponera mina litterära verk.

Utan medlemmarnas mandat att förhandla fram avtal för dessa massnyttjanden skulle Författarförbundet sakna möjlighet att agera så starkt som vi gör idag. Genom att ansöka om medlemskap godkänner du därför förvaltningsuppdraget och ger förbundet mandat att förvalta och förhandla om din upphovsrätt gällande massnyttjanden.

Om du har frågor eller funderingar kring avtalens innebörd eller hur Författarförbundet hanterar de rättigheter som omfattas av avtalet, kontakta Författarförbundets juridiska avdelning på telefon 08-545 132 00 (välj Rådgivning) eller juridik@forfattarforbundet.se

Som medlem kan du kontakta våra jurister på 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller genom att mejla juridik@forfattarforbundet.se.
Som debuterande författare eller litterär översättare kan du få ditt första förlagsavtal granskat genom att mejla det till adressen ovan.
Alla ärenden behandlas konfidentiellt.