Gå till innehållet

Hur mycket får man kopiera för undervisningsändamål?

Med stöd av kopieringsavtal som tecknats mellan skol- och högskoleväsendet och Bonus Copyright Access har lärare ett tillstånd att i viss omfattning fotokopiera ur skyddade verk utan att i varje enskilt fall först kontakta upphovsmannen. Kopieringsavtalen innebär att skolan betalar en viss ersättning per elev för rätten att kopiera.

Ersättningen betalas till Bonus Copyright Access som sedan fördelar den bland upphovsmannaorganisationerna för vidare fördelning till upphovsmännen. För mer information besök Bonus hemsida.

Som medlem kan du kontakta våra jurister på 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller genom att mejla juridik@forfattarforbundet.se.
Som debuterande författare eller litterär översättare kan du få ditt första förlagsavtal granskat genom att mejla det till adressen ovan.
Alla ärenden behandlas konfidentiellt.