Gå till innehållet

Hur söker jag tillstånd om upphovsmannen är avliden eller inte går att nå?

Upphovsrätten gäller i 70 år efter upphovmannens död. Upphovsrätt ärvs och testamenteras på samma sätt som annan egendom som ingår i en avliden persons dödsbo. Du är skyldig att uttömma alla möjligheter att nå rättsinnehavare till ett skyddat verk. Sök uppgifterna i alla tillgängliga register, inklusive via Internet (t ex via hitta.se eller eniro.se) och Skatteverket/folkbokföringen.

SFF får många frågor om kontaktuppgifter till arvingar, men har i princip bara adresser till medlemmar i livet. Vissa rättigheter förvaltar förbundet enligt uppdrag: bl a Lars Englund, Per Anders Fogelström, Åke Holmberg och Ivar Lo-Johansson, andra förvaltas av ALIS eller av arvingarna själva eller genom annat ombud. Sveriges Författarfond, vars främsta uppgift är att administrera biblioteksersättningen, får mängder av samtal varje år eftersom deras register med kontaktuppgifter till arvingar räknas till Sveriges bästa.

Ett råd till rättsinnehavare/arvingar är att se till att vara tillgängliga – en anslutning till ALIS är förmodligen det enklaste sättet att bli tillgänglig för tillståndsförfrågningar. ALIS förvaltar på uppdrag de litterära rättigheterna till ca 2 400 anslutna rättsinnehavare inom ordområdet (författare och översättare av allmänlitteratur, läromedelsförfattare, journalister och dramatiker).

I absoluta nödfall, men då bör du kunna visa i efterhand att alla tänkbara efterforskningar har gjorts för att nå rättsinnehavarna, är det brukligt att väl synligt ange i publikationen (eller motsvarande) att »tyvärr har, trots ansträngningar, inte samtliga rättsinnehavare till de verk som återges kunnat nås. Tillstånd har därför inte kunnat inhämtas och ersättning inte kunnat betalas ut. Var vänlig hör av dig till… om du är rättsinnehavare till verket på sid. X«.

Som medlem kan du kontakta våra jurister på 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller genom att mejla juridik@forfattarforbundet.se.
Som debuterande författare eller litterär översättare kan du få ditt första förlagsavtal granskat genom att mejla det till adressen ovan.
Alla ärenden behandlas konfidentiellt.