Gå till innehållet

Återtagande av rättigheter

Återtagande av förlagsrättigheter – författare

I fråga om utgångna verk – verk som inte längre finns i lager och där förlaget inte vill trycka om verket i ny upplaga – råder Författarförbundet medlemmarna att återta förlagsrättigheterna för att kunna erbjuda dem till ett annat förlag, ge ut verket själv eller förhandla fram bättre villkor om det ursprungliga förlaget senare skulle vilja ge ut verket på nytt.

I ett förlagsavtal upplåter du vanligtvis flera format såsom tryckt bok, e-bok och ljudbok. Vanligtvis återgår samtliga rättigheter fem eller sju år efter att senaste upplagan har utgivits alternativt från datum för avtalets ingående. Varje format som du upplåter ska ges ut inom en viss tid (vanligtvis 18 månader), vilket innebär att du kan återta rättigheterna till ett format som inte har utgivits inom den tiden.

För att veta om du har rätt att återta förlagsrätten behöver du ta reda på vad som är reglerat i ditt förlagsavtal.

Återtagandet kan ske genom att du själv skriver till förlaget. Medlemmar kan logga in i medlemsdatabasen Movits och använda specifik mall för att återta rättigheterna. Där uppger du titel för varje verk som du önskar återta rättigheterna till och om du återtar samtliga rättigheter eller enstaka format.

Återtagande av förlagsrättigheter – översättare

Sveriges Författarförbund råder även översättare att återta sina förlagsrättigheter enligt ovan.
Medlemmar kan logga in i medlemsdatabasen Movits och använda specifik mall för att återta rättigheterna.

Som medlem kan du kontakta våra jurister på 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller genom att mejla juridik@forfattarforbundet.se.
Som debuterande författare eller litterär översättare kan du få ditt första förlagsavtal granskat genom att mejla det till adressen ovan.
Alla ärenden behandlas konfidentiellt.