Gå till innehållet

Arvoderade uppdrag

Författare och översättare är upphovspersoner. De skapar litterära verk och är specialister inom sitt område, ofta med hög utbildning och lång erfarenhet. Utöver det litterära skapandet anlitas de för att utföra uppdrag som ryms inom det litterära yrkesfältet: textredigering, språkgranskning, faktagranskning, budskapsformulering, talskrivande etc. Ett vanligt förekommande uppdrag är att hålla ett framträdande, ett föredrag eller en kurs/utbildning. Författarförbundet har tillsammans med andra organisationer tagit fram minimirekommendationer för olika uppdrag.

Kontakta Författarförbundet om du är osäker på om ett arvode är rimligt. Berätta gärna om du blir erbjuden oskäliga arvoden eller inget arvode alls. Använd oss som bollplank i en diskussion om ett uppdrag och be oss förklara för en arrangör varför gratis inte fungerar. Frågor om arvode kan du skicka till ordetsvarde@forfattarforbundet.se

Du når den juridiska avdelningen på telefon 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller genom att mejla juridik@forfattarforbundet.se. Vår ärendehantering är konfidentiell och vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information om GDPR här.