Gå till innehållet

Personlig rådgivning

Som medlem i Sveriges Författarförbund kan du vända dig till oss för att få rådgivning i bland annat frågor som rör avtal, upphovsrätt och arvoden. Det mesta av den juridiska rådgivningen ingår i din medlemsavgift, men utöver det kan vi erbjuda tjänster som exempelvis processhjälp till ett mycket fördelaktigt medlemspris.

Ingår i medlemsavgiften

  • Granskning av avtalsförslag
  • Enklare juridisk rådgivning
  • Enklare representation eller förhandling gentemot förlag
  • Rådgivning i arvodesfrågor

Tilläggstjänster (mot timtaxa)

  • Rådgivning i upphovsrättsliga och avtalsrättsliga tolknings- och tvistefrågor
  • Rådgivning i andra juridiska yrkesfrågor
  • Upprättande av avtal
  • Enskilda förhandlingar
  • Tvistelösning eller processhjälp

Du når den juridiska avdelningen på telefon 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller skicka e-post till juridik@forfattarforbundet.se

Rådgivning till debutanter

För dig som är debutant och alltså ännu inte kan ansöka om medlemskap har Sveriges Författarförbund, förutom råden på hemsidan, en granskningsservice. När du har fått ett konkret avtalsförslag från ett förlag eller ett annat medieföretag är du välkommen att skicka in det till oss. Vi kan hjälpa till att granska avtalsvillkoren.

För att kunna granska avtal behöver vi en kopia. Skicka en kopia på ditt avtal till:

Sveriges Författarförbund
Att: Juridiska avdelningen
Box 3157
103 63 Stockholm

Du kan också skanna in avtalet och maila till Författarförbundets juridiska avdelning på juridik@forfattarforbundet.se

Hör av dig i god tid för juridiska avdelningen har inte möjlighet att svara omgående.

Du når den juridiska avdelningen på telefon 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller skicka e-post (juridik@forfattarforbundet.se). Vår ärendehantering är konfidentiell och vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information läs här.