Gå till innehållet

Vem är ansvarig för innehållet i en bok eller publikation?

Ansvaret vid tryck- och yttrandefrihetsbrott läggs på den som är överst i en teoretisk ansvarskedja. Om ansvaret inte kan läggas på denne övergår ansvaret till nästa person i kedjan, och så vidare.

För tryckfrihetsbrott i en periodisk tidskrift svarar i första hand ansvarig utgivare och i andra hand skriftens ägare.

För tryckfrihetsbrott i tryckt skrift som inte är periodisk, alltså till exempel en bok, svarar i första hand författaren, om inte skriften getts ut utan hans samtycke eller om hans namn, pseudonym eller signatur satts ut på skriften mot hans vilja. I andra hand svarar utgivaren och i tredje hand förläggaren.

För yttrandefrihetsbrott på webben svarar ansvarig utgivare om det finns ett utgivningsbevis för sajten, annars svarar författaren. Vissa print-on-demand-tjänster (där texter hämtas ur en databas och trycks på begäran) kan också vara grundlagsskyddade. För grundlagsskydd krävs att det rör sig om envägskommunikation. Ett interaktivt kommentatorsfält som inte granskas i förhand faller därmed utanför grundlagsskyddet och den enskilde kommentarsförfattaren har enligt allmänna regler ansvaret för det skrivna.

 

Du når den juridiska avdelningen på telefon 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller genom att mejla juridik@forfattarforbundet.se. Vår ärendehantering är konfidentiell och vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information om GDPR här.