Gå till innehållet

Vad upplåter jag?

Du kan upplåta din ensamrätt att förfoga över ditt verk och det är exempelvis vad som sker när du som författare eller översättare tecknar avtal om utgivning med ett förlag. Du upplåter då till förlaget rätten att framställa exemplar av verket och göra det tillgängligt för allmänheten genom exempelvis utgivning. När du undertecknat avtalet innebär det att förlaget ”hyr” ditt verk under den begränsade tid som ni avtalat om. Förlaget har då förvärvat ensamrätten att under den avtalade tiden ge ut verket, exempelvis i bokform. Som författare eller översättare har du kvar förfoganderätten över verket när till exempel en teater, ett tv- eller filmbolag vill förvärva rätten att dramatisera verket, om ett utländskt förlag i författarens fall vill köpa översättningsrätten eller om ett annat förlag önskar ge ut verket som e-bok eller ljudbok. Du bör tänka igenom hur stor del av din upphovsrätt du upplåter. Det kan vara bra att inte upplåta rättigheter som förlaget inte kan förklara hur de ska nyttja.

Att tydligt hålla isär de rättigheter som upplåts är av central betydelse för din möjlighet att kontrollera och överblicka verkets användning i framtiden.

 

Du når den juridiska avdelningen på telefon 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller genom att mejla juridik@forfattarforbundet.se. Vår ärendehantering är konfidentiell och vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information om GDPR här.