Gå till innehållet

Vad innebär symbolen ©?

© står för copyright, det engelska ordet som närmast motsvarar upphovsrätt. Copyrightsymbolen har ingen rättslig verkan i Sverige, men kan tjäna som påminnelse att verket är skyddat av upphovsrätt och varna den som vill använda verket att de flesta nyttjanden kräver tillstånd.

Upphovsmannens namn skall alltid anges efter symbolen i enlighet med Världskonventionens artikel III. Även årtal för första publicering är brukligt att ange.

Att fel namn är angivet efter symbolen i ett verk innebär inte att den namngivne automatiskt har upphovsrätt till verket.

Du når den juridiska avdelningen på telefon 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller genom att mejla juridik@forfattarforbundet.se. Vår ärendehantering är konfidentiell och vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information om GDPR här.