Gå till innehållet

Vad är avtalslicens?

Vissa typer av nyttjanden regleras genom s k avtalslicensbestämmelser i upphovsrättslagen. Dessa nyttjanden är ofta svåra att reglera genom individuella avtal, t ex då ett stort antal upphovsmäns verk nyttjas och ersättningen till varje upphovsman blir mycket liten.

I korthet innebär avtalslicensmodellen att ett visst nyttjande är tillåtet utan tillstånd från varje upphovsman, under förutsättning att det finns ett gällande avtal som reglerar villkoren för nyttjandet mellan användaren och en organisation som företräder ett flertal svenska upphovsmän inom området.

Idag finns avtalslicenser som reglerar exempelvis sändningar av litterära verk i radio/tv, samtidig och oförändrad vidaresändning av radio-/tv-sändningar och kopiering av skyddade verk för undervisningsändamål.

Du når den juridiska avdelningen på telefon 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller skicka e-post (juridik@forfattarforbundet.se). Vår ärendehantering är konfidentiell och vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information läs här.