Gå till innehållet

Hur mycket får man kopiera för privat bruk?

Var och en har rätt att framställa enstaka exemplar av offentliggjorda verk för privat bruk. Med privat bruk avses förutom en persons privata behov också framställning av enstaka kopior till den närmaste familje- och vänkretsen. Som exempel kan nämnas att det är tillåtet att kopiera snapsvisor till en mindre privat fest. Inom begreppet privat bruk faller också situationen att någon för sitt personliga bruk framställer kopior inom ramen för sitt eget yrkesarbete. Ett företag, en organisation eller en myndighet får däremot inte kopiera för de anställdas bruk.

Sedan den 1 juli 2005 är det inte heller tillåtet att kopiera en hel bok, och kopiering får endast ske om förlagan har framställts eller tillgängliggjorts med tillstånd från upphovsmannen.

Du når den juridiska avdelningen på telefon 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller genom att mejla juridik@forfattarforbundet.se. Vår ärendehantering är konfidentiell och vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information om GDPR här.