Gå till innehållet

Kan upphovsrätten överlåtas?

En upphovsman som vill offentliggöra eller sprida sitt verk kan upplåta sin förfoganderätt eller delar av den till någon annan.

En upplåtelse av förfoganderätten är exempelvis vad som sker när författare tecknar avtal om utgivning med ett förlag. Författaren upplåter då till förlaget rätten att framställa exemplar av verket och göra det tillgängligt för allmänheten genom utgivning. Upplåtelsen är dock begränsad i omfattning och tid. När det gäller exempelvis förlagsavtal, är upplåtelsen begränsad till att omfatta utgivning av verket i bokform och på svenska språket. Vidare gäller en sådan upplåtelse endast så länge utgivning pågår.

En överlåtelse av förfoganderätten innebär däremot att förvärvaren inträder helt i upphovsmannens ekonomiska rättigheter och det är således förvärvaren som ger tillstånd till visst nyttjande.

Till skillnad från den ekonomiska rätten kan den ideella rätten inte upplåtas eller överlåtas. Däremot kan den ideella rätten efterges. Till skydd för upphovsmannen kan dock den ideella rätten endast efterges om det står klart i vilken art och omfattning detta sker. En total eller alltför omfattande eftergift är däremot inte bindande, eftersom det inte går att överblicka vilka framtida konsekvenser en sådan eftergift kan få.

Du når den juridiska avdelningen på telefon 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller genom att mejla juridik@forfattarforbundet.se. Vår ärendehantering är konfidentiell och vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information om GDPR här.