Gå till innehållet

Kan jag skydda min boktitel?

En boktitel kan vara skyddad på två sätt. En titel kan i undantagsfall anses vara så pass originell att den betraktas som ett upphovsrättsligt skyddat verk i sig. Men de flesta titlar, dock inte de titlar som allmänt sett är deskriptiva eller generiska, har ett visst skydd genom Upphovsrättslagens bestämmelse om titelskydd (50 §). Titelskydd är ett skydd mot förväxling av verk och deras upphovsmän (genom verkens titlar, författarnamn, pseudonymer eller signaturer). Enligt bestämmelsen om titelskydd får inte litterära eller konstnärliga verk göras tillgängliga för allmänheten under sådan titel, pseudonym eller signatur att verket eller dess upphovsman lätt kan förväxlas med förut offentliggjort verk eller dess upphovsman.Någon tidsbegränsning finns i princip inte men i rättspraxis har ansetts att förväxlingsrisken får antas minska om ett verk är äldre.

En bedömning av en aktuell titel som du vill använda måste du göra själv. Författarförbundet kan bistå medlemmar med råd, men gör inte generella bedömningar av nya titlar utifrån bestämmelserna i Upphovsrättslagen. Förbundet kan i regel heller inte, på grund av risken att hamna i en jävssituation, företräda en medlem gentemot en annan medlem. En sådan situation kan komma att uppstå i en tvist beträffande titelskydd. Mer vanligt förekommande är att tvist om titelskydd eller renommésnyltning uppstår mellan två förlag/utgivande parter.

Du når den juridiska avdelningen på telefon 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller genom att mejla juridik@forfattarforbundet.se. Vår ärendehantering är konfidentiell och vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information om GDPR här.