Gå till innehållet

Hur skyddar jag mitt manus?

För att stärka skyddet för ditt manus eller synopsis kan du numrera, signera och datera varje textsida. Som upphovsman av ett verk kan du också ange copyrightsymbolen © på ditt verk/manus/synopsis. Symbolen står för copyright, det engelska ordet som närmast motsvarar upphovsrätt. Symbolen har ingen rättslig verkan i Sverige, men det är internationellt vedertaget att ange © följt av upphovsmannens namn och årtal för första publicering/årtal för verkets tillkomst. Symbolen tjänar som påminnelse att verket är skyddat av upphovsrätt och varnar den som vill använda verket att de flesta nyttjanden kräver tillstånd.

Sedan skickar du synopsiset/manuset jämte ett följebrev till mottagaren samtidigt som du skickar en kopia i rekommenderad försändelse till dig själv. Din egen försändelse behåller du oöppnad. Vid en eventuell tvist om vem som är upphovsman har du möjlighet att visa att din text existerade vid en viss tidpunkt (datumet på det rek. brevet). Spara också alltid ett exemplar av manuskriptet.

Du når den juridiska avdelningen på telefon 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller genom att mejla juridik@forfattarforbundet.se. Vår ärendehantering är konfidentiell och vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information om GDPR här.