Gå till innehållet

Har jag rätt att vara anonym?

En författare har rätt att vara anonym och i ett tryckfrihets- eller yttrandefrihetsmål är det förbjudet att göra efterforskningar om vem som ligger bakom en pseudonym eller signatur. Om författare eller utgivare har angetts på en bok med namn, pseudonym eller signatur, och det är allmänt känt vem som ligger bakom namnet, eller om författaren i något sammanhang gett sig till känna, får dock frågan väckas om vem som ligger bakom ett anonymt namn.

Du når den juridiska avdelningen på telefon 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller genom att mejla juridik@forfattarforbundet.se. Vår ärendehantering är konfidentiell och vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information om GDPR här.