Gå till innehållet

Vad är det för avtal jag har blivit erbjuden?

För författare

Det vanligaste är förlagsavtal där du som författare erbjuds garantihonorar och royalty. Därutöver finns underkategorier och tilläggsavtal, som exempelvis netto- eller bruttoavtal, vinstdelningssavtal, ljudboksavtal, avtal för print-on-demand, e-boksavtal eller agentavtal. För att ta reda på vad som bör innefattas i ett acceptabelt förlagsavtal gällande villkor och nivåer, vänligen kontakta juridik@forfattarforbundet.se

För översättare

Det vanligaste avtalet mellan förlag och översättare är det så kallade Standardavtalet som mellan parterna Sveriges Författarförbund och Svenska Förläggareföreningen upphörde att gälla den 24 juni 2017. Det har länge fungerat som branschstandard och flera av avtalets skrivningar har blivit praxis. Avtalet ger dig bland annat upphovsrättsligt skydd, det reglerar dina ekonomiska och ideella rättigheter. Det förekommer även andra avtal, så kallade förlagsegna avtal, formulerade av förlagen själva. Information om avtalet och dess innehåll hittar du på Översättarsektionens hemsida: www.oversattarsektionen.se

Oavsett om du är debuterande författare eller översättare finns det några viktiga saker att tänka på särskilt vad gäller din ersättning och vilka rättigheter du upplåter till förlaget.

  • Vem är din motpart? Är det förlaget som står för den ekonomiska risken eller ska du själv betala för utgivningen av ditt verk?
  • Vilken typ av avtal har du blivit erbjuden?
  • Hur är din ersättning beräknad?
  • Vilka rättigheter upplåter du till förlaget? Ska ditt verk inte bara tryckas som bok, utan även publiceras som pocket, e-bok eller som ljudbok (som nedladdningsbar ljudfil eller i en streamingtjänst)?
  • Det är viktigt att komma överens om ett avtal på ett tidigt stadium och att se till avtalets helhet när man bedömer erbjudandet. Det är inte ovanligt att förlaget ger ett första avtalsförslag som sedan förhand­las mellan parterna; det gäller såväl för författare som för översättare. För författare finns förhandlingsutrymme om exempelvis högre royalty, royaltystege, högre garantihonorar, tätare utbetalningar eller kortare utgivningsfrist. Som översättare kan man bland annat förhandla om högre arvode för själva översättningsarbetet och om ersättningar för andra format än tryckt bok.
  • Som upphovsperson måste du se till att dina ideella rättigheter är tillgodosedda. Det innebär exempelvis din rätt att synas: ditt namn ska stå på titelsidan. Författarens namn anges på bokens omslag och om möjligt även översättarens. Du måste också försäkra dig om att förlaget inte ges rätt att göra ändringar i din text utan ditt medgivande.

Som medlem kan du kontakta våra jurister på 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller genom att mejla juridik@forfattarforbundet.se.
Som debuterande författare eller litterär översättare kan du få ditt första förlagsavtal granskat genom att mejla det till adressen ovan.
Alla ärenden behandlas konfidentiellt.