Gå till innehållet

TV-avtal

Avtalen gäller mellan SVT/UR och Sveriges Författarförbund och avser nyttjande av Sveriges Författarförbunds medlemmars verk med mera i SVT/UR. De nyttjanden som kan komma ifråga är sändning av medlems originalverk och översättningar i SVT/UR:s program i television, medlems medverkan i anslutning därtill samt vidareanvändning av SVT/UR:s inspelade tv-program. Observera att SVT/UR inte har skyldighet att be om tillstånd att använda dina redan utgivna texter, under förutsättning att ersättningsavtal föreligger med Författarförbundet.

Avtalet innehåller också en dramatiseringsdel (se Film- och dramatiseringsavtal) som reglerar villkoren då en roman skall dramatiseras för SVT.

Som medlem kan du kontakta våra jurister på 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller genom att mejla juridik@forfattarforbundet.se.
Som debuterande författare eller litterär översättare kan du få ditt första förlagsavtal granskat genom att mejla det till adressen ovan.
Alla ärenden behandlas konfidentiellt.