Gå till innehållet

Standardavtalet 2012

Standardavtal för översättningsuppdrag

Standardavtalet från 2012 mellan Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Författarförbund upphörde att gälla 24 juni 2017, men vi rekommenderar alla översättare att fortsatt använda det.

Minimihonorar

I 2012 års avtal är minimiarvodet indexreglerat. Gällande minimihonorar från den 3 april 2017 är 104,61 kr per 1000 tecken (inkl blanksteg) i den svenska översättningen enligt överenskommelse med Förläggareföreningen.

Tilläggsavtal för tidigare utgivna översättningar

Det finns också ett nytt tilläggsavtal som korresponderar med ramavtalet. Tilläggsavtalet ska användas då förlag som ursprungligen tecknat översättaravtal enligt tidigare ramavtal önskar teckna ytterligare rättigheter om e-bok, ljudbok och digital ljudbok.

Du når den juridiska avdelningen på telefon 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller genom att mejla juridik@forfattarforbundet.se. Vår ärendehantering är konfidentiell och vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information om GDPR här.