Gå till innehållet

Översättaravtalet 2012

Standardavtal för översättningsuppdrag

Standardavtalet från 2012 mellan Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Författarförbund upphör att gälla från och med 24 juni 2017.

Minimihonorar

I 2012 års avtal är minimiarvodet indexreglerat. Gällande minimihonorar från den 3 april 2017 är 104,61 kr per 1000 tecken (inkl blanksteg) i den svenska översättningen enligt överenskommelse med Förläggareföreningen.

Vi rekommenderar alla översättare att fortsatt använda standardavtalet.

Tilläggsavtal för tidigare utgivna översättningar

Det finns också ett nytt tilläggsavtal som korresponderar med ramavtalet. Tilläggsavtalet ska användas då förlag som ursprungligen tecknat översättaravtal enligt tidigare ramavtal önskar teckna ytterligare rättigheter om e-bok, ljudbok och digital ljudbok.

Du når den juridiska avdelningen på telefon 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller skicka e-post (juridik@forfattarforbundet.se). Vår ärendehantering är konfidentiell och vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information läs här.