Gå till innehållet

Film- och dramatiseringsavtal

Det finns ett ramavtal för dramatiseringar av litterära verk i SVT. Avtalet omfattar inte produktioner för SVT som görs av externa produktionsbolag.

Vi välkomnar alla medlemmar att skicka in sina film-, tv- och teateravtal till Författarförbundets juridiska avdelning (juridik@sff.info) innan du skriver på.

Du når den juridiska avdelningen på telefon 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller skicka e-post (juridik@forfattarforbundet.se). Vår ärendehantering är konfidentiell och vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information läs här.