Det finns ett ramavtal för dramatiseringar av litterära verk i SVT. Avtalet omfattar inte produktioner för SVT som görs av externa produktionsbolag.

Vi välkomnar alla medlemmar att skicka in sina film-, tv- och teateravtal till Författarförbundets juridiska avdelning (juridik@sff.info) innan du skriver på.