Gå till innehållet

Checklista inför avtalsskrivande med bokutgivningföretag/hybridförlag

Att gå igenom ett avtal noggrant innan det undertecknas är alltid viktigt – extra viktigt när du ska vara med som medfinansiär. Här har vi listat de frågor som du bör kunna besvara innan du undertecknar ett avtal med ett bokutgivningsföretag/hybridförlag. Checklistan som pdf.

FÖRETAGET

Vem/vilka är det du är på väg att teckna avtal med? Om du har företagets organisationsnummer kan du via Skatteverket och Kronofogden få uppgift om företagets bolagsform, om det har F-skattsedel och är momsregistrerat – och om det är skuldsatt.

□ Vilken bolagsform har företaget?

□ Har företaget F-skattsedel?

□ Är företaget momsregistrerat?

□ Har företaget skulder?

EKONOMI

Det är viktigt att du vet vilka kostnader företaget står för och vilka du själv ska stå för.

□ Hur mycket ska du betala?

□ Vad avser betalningen?

□ Ska du på något annat sätt medfinansiera utgivningen (t. ex. genom att avstå royalty från ett visst antal tryckta exemplar)?

Vet du vem som står för kostnaden för:
□ redaktörsarbete
□ korrekturläsning
□ sättning
□ omslagsformgivning
□ eventuella illustrationer/foton
□ trycket av verket i bokform
□ framställning av verket som ljudbok
□ framställning av verket som e-bok
□ lagerhållning
□ distribution
□ marknadsföring?

□ Framgår vilken totalkostnaden för verket blir?

□ Är kostnaderna angivna med eller utan moms?

□ Har du fått en budget där samtliga kostnader redovisas?

□ Vet du vilken din ersättning/royalty blir?

□ Har du gjort en egen kalkyl som visar hur många exemplar av verket som måste säljas innan du erhåller någon intäkt?

□ När erhåller du en ekonomisk redovisning och vad innehåller den?

□ Om företaget går i konkurs, vad händer då med ditt verk?

RÄTTIGHETER

Du upplåter dina rättigheter under en begränsad tid och det är viktigt att upplåtelsen begränsas även till det som är avtalat rent ekonomiskt. Om avtalet endast avser verket i tryckt format, ska inga andra upplåtelseformer ingå.

Vet du vilka av nedanstående rättigheter du upplåter?
□ tryckt bok
□ ljudbok
□ e-bok
□ utgivning på annat/andra språk
□ beställningstryck (när verket trycks efter beställning av kund)
□ option på nästkommande verk i samma serie
□ andra upplåtelser – som i så fall bör preciseras

AVTALSTID/UTGIVNINGSFRIST

□ Hur länge gäller avtalet?

□ Framgår när verket senast ska vara utgivet?

□ Finns utgivningsfrister för samtliga angivna format (ljudbok, e-bok etc)?

□ Vet du på vilka grunder avtalet kan sägas upp?

TJÄNSTER

Vilka tjänster tillhandahåller företaget? De tjänster som inte ingår kan du behöva köpa från annat håll.

□ professionellt redaktörsarbete – med hur många timmar?
□ korrekturläsning
□ sättning
□ omslagsformgivning
□ eventuella illustrationer/foton
□ lagerhållning
□ distribution
□ marknadsföring

MARKNADSFÖRING OCH PR

Det är viktigt att du vet på vad sätt företaget kommer att marknadsföra ditt verk. Att endast tillgängliggöra ett verk räknas inte som marknadsföring. Om det ska skickas recensionsexemplar är det viktigt att du vet hur många dessa är, i och med att det inte utgår royalty för fri- och recensionsexemplar.

□ Vet du på vad sätt företaget kommer att marknadsföra ditt verk?

□ Vet du om recensions/marknadsföringsexemplar kommer att skickas? Om sådana skickas:
□ hur många exemplar?
□ till vilka?
□ hur redovisas dessa friexemplar?

□ Vet du vilka förväntningar som finns på dig gällande marknadsföringen?

LAGERHÅLLNING OCH DISTRIBUTION

□ Vet du vem som står för lagerhållningen?

□ Vet du vem som står för distributionen av ditt verk?

 

 

 

 

Som medlem kan du kontakta våra jurister på 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller genom att mejla juridik@forfattarforbundet.se.
Som debuterande författare eller litterär översättare kan du få ditt första förlagsavtal granskat genom att mejla det till adressen ovan.
Alla ärenden behandlas konfidentiellt.