Gå till innehållet

Antologiavtal

Antologier – ej tidigare publicerade texter

Författarförbundet har inga fasta rekommendationer vad gäller ersättning för deltagande i antologier med ej tidigare publicerade texter. Ersättningens storlek beror bland annat på antalet deltagande antologiförfattare, men flera andra faktorer har betydelse. Har du fått en förfrågan om deltagande med en nyskriven text i en antologi rekommenderar vi att du hör av dig till Författarförbundets juridiska avdelning (juridik@forfattarforbundet.se) för individuella tips och råd. Du som inte är medlem kan få råd inom ramen för vår kostnadsfria avtalsgranskningsservice till debutanter.

Antologier – tidigare publicerade texter

Du som är ansluten till ALIS (Administration av litterära rättigheter i Sverige) har upplåtit till ALIS att ge tillstånd till vidareanvändning (till exempel medverkan i antologier). Kontakta dem om du får förfrågningar, besök ALIS hemsida för mer information.

Medlem som inte är ansluten till ALIS kan kontakta Författarförbundets juridiska avdelning (juridik@forfattarforbundet.se) för rådgivning.

Skolboksantologier

Den 1 juli 2005 ändrades upphovsrättslagens 18 § som reglerar skolboksantologier. Som en följd av lagändringen blev det tidigare gällande avtalet mellan Sveriges Författarförbund och Svenska Förläggareföreningen inte längre tillämpligt. Avtalet har således upphört och de ersättningsnivåer som fanns i avtalet ska inte tillämpas då förlag ger ut antologier. Kontakta ALIS eller Författarförbundet om du får en förfrågan om användning av text i skolboksantologi.

Som medlem kan du kontakta våra jurister på 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller genom att mejla juridik@forfattarforbundet.se.
Som debuterande författare eller litterär översättare kan du få ditt första förlagsavtal granskat genom att mejla det till adressen ovan.
Alla ärenden behandlas konfidentiellt.