Gå till innehållet

Talboksersättning

Talböcker är inte ljudböcker

Talböcker är inläsningar av tryckta böcker. Personer med läsnedsättning kan låna och köpa dem från Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) via folkbibliotek, skolbibliotek och högskolebibliotek – samt ladda ner dem. Framställning och användning av talböcker regleras i 17 § upphovsrättslagen. Talböcker är alltså inte det samma som kommersiellt framställda ljudböcker. Om du vill veta mer om vad som gäller för ljudböcker, vänligen kontakta juridik@forfattarforbundet.se

Rätt till talboksersättning

Upphovsmän vars verk har lästs in som talbok har rätt till ersättning för detta. Ersättningen förhandlas av Sveriges Författarförbund, som har överlåtit administrationen av ersättningen till ALIS.

Alla frågor rörande individuell talboksersättning hänvisas till Administration av Litterära rättigheter i Sverige, ALIS. Besök ALIS hemsida för mer information.

Från och med den 1 juli 2005 har synskadade och andra funktionshindrade vid sidan av rätten att låna talböcker även möjlighet att förvärva och för eget bruk behålla exemplar av såväl talböcker som till exempel punktskrifts- och e-textböcker. Då exemplar av offentliggjorda verk på detta sätt sprids/överförs av vissa bibliotek och organisationer till funktionshindrade uppkommer också en rätt till ersättning (tvångslicens) till de litterära upphovsmännen.

Överläggningar har upptagits mellan Sveriges Författarförbund och MTM i avsikt att komma fram till gemensamma riktlinjer avseende ersättningen och formerna för anmälan av ersättningsberättigad spridning av ljudupptagning med mera.

Exemplar av talböcker som framställs för utlåning till funktionshindrade berörs inte av den nya ersättningen utan kommer liksom tidigare att bilda underlag för fördelningen av de av riksdagen anslagna talboksmedlen.

Som medlem kan du kontakta våra jurister på 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller genom att mejla juridik@forfattarforbundet.se.
Som debuterande författare eller litterär översättare kan du få ditt första förlagsavtal granskat genom att mejla det till adressen ovan.
Alla ärenden behandlas konfidentiellt.