Gå till innehållet

Ställa faktura

Som F-skattare är du faktureringsskyldig. Enligt bokföringslagen och mervärdesskattelagen ska en faktura innehålla ett antal uppgifter. Se därför till att din faktura består av följande:

  • Uppdragstagarens momsregistreringsnummer.
  • Uppdragstagarens namn och adress.
  • Uppdragsgivarens namn och adress.
  • Datum för när fakturan sammanställts och för när affärshändelsen inträffat (vilket oftast i praktiken kan sägas sammanfalla med angivandet av fakturadatum).
  • Ett unikt löpnummer för varje faktura, så kallat fakturanummer.
  • Specifikation av vad fakturan avser genom att ange tjänstens omfattning och art.
  • Belopp, det vill säga priset exklusive moms (priset före moms).
  • Den eller de momssatser som gäller.
  • Den moms som ska betalas.

Mallar för att skicka räkningar och faktura finns tillgängliga för medlemmar genom att logga in på Författarförbundets ”Mina sidor”.

Ange också dina betalningsuppgifter, samt dina betalningsvillkor. Du får själv bestämma hur många dagar som ska gälla, men antal dagar kan också regleras av ditt avtal med förlaget. Det kan också vara bra att debitera dröjsmålsränta och påminnelseavgift på 60 kr, men kom ihåg att ange det på fakturan, exempelvis enligt:

”Betalningsvillkor 14 dagar enligt ingånget avtal. Från förfallodagen debiteras lagstadgad dröjsmålsränta och påminnelseavgift 60 kr.”

Kom ihåg att egenavgifter och semesterersättning ska ingå i faktureringssumman, men inte anges separat (och du har heller ingen skyldighet därtill). Se däremot till att tillämplig moms specificeras separat på fakturan.

Det är också vanligt att använda sig av så kallade fakturaanställningsföretag eller egenanställningsföretag, för att uppdragsgivare ska kunna fakturera dig även om du inte har en enskild firma. Här kan du läsa mer om vad du behöver tänka på när du anlitar ett sådant företag: KLYS råd om fakturaanställningsföretag.

Som medlem kan du kontakta våra jurister på 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller genom att mejla juridik@forfattarforbundet.se.
Som debuterande författare eller litterär översättare kan du få ditt första förlagsavtal granskat genom att mejla det till adressen ovan.
Alla ärenden behandlas konfidentiellt.