Gå till innehållet

Översättning av lyrik

Rekommendationen utgår från det rekommenderade minimihonoraret för översättning av prosa som för närvarande (2021) är 164,59 kr per 1000 tecken inkl. blanksteg, men multiplicerat med 3 eller 5.

  • För obunden lyrik gäller minimihonoraret gånger 3: 493,50 kr per 1000 tecken inkl. blanksteg.
  • För rimmad eller bunden dikt gäller minimihonoraret gånger 5: 822,50 kr per 1000 tecken inkl. blanksteg.
    För översättning av enstaka dikter i exempelvis antologier eller tidskrifter gäller 600 kr/dikt för obunden lyrik och 1000 kr per rimmad eller bunden dikt.

Ovan angivna summor är beräknade i brutto och inkluderar därmed egenavgifter och semesterersättning. Moms tillkommer om 6 %.

 

Du når den juridiska avdelningen på telefon 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller genom att mejla juridik@forfattarforbundet.se. Vår ärendehantering är konfidentiell och vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information om GDPR här.