Gå till innehållet

Översättning av lyrik

Rekommendationen utgår från det rekommenderade minimihonoraret för översättning av prosa som för närvarande (november 2018) är 155 kr per 1000 tecken inkl. blanksteg, men multiplicerat med 3 eller 5:

  • För obunden lyrik gäller minimihonoraret gånger 3: 465 kr per 1000 tecken inkl. blanksteg.
  • För rimmad eller bunden dikt gäller minimihonoraret gånger 5: 775 kr per 1000 tecken inkl. blanksteg.
    För översättning av enstaka dikter i exempelvis antologier eller tidskrifter gäller 600 kr/dikt för obunden lyrik och 1000 kr per rimmad eller bunden dikt.

Ovan angivna summor är beräknade i brutto och inkluderar därmed egenavgifter och semesterersättning. Moms tillkommer om 6 %.

Du når den juridiska avdelningen på telefon 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller skicka e-post (juridik@forfattarforbundet.se). Vår ärendehantering är konfidentiell och vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information läs här.