Gå till innehållet

Översättning av lyrik

Rekommendationen utgår från det rekommenderade minimihonoraret för översättning av prosa som för närvarande (mars 2021) är 164,50 kr per 1000 tecken inkl. blanksteg, men multiplicerat med 3 eller 5. (Nettobeloppet av 164,50 kr blir 113,90 kr.)

  • För obunden lyrik gäller minimihonoraret gånger 3: 478,50 kr per 1000 tecken inkl. blanksteg.
  • För rimmad eller bunden dikt gäller minimihonoraret gånger 5: 797,50 kr per 1000 tecken inkl. blanksteg.
    För översättning av enstaka dikter i exempelvis antologier eller tidskrifter gäller 600 kr/dikt för obunden lyrik och 1000 kr per rimmad eller bunden dikt.

Ovan angivna summor är beräknade i brutto och inkluderar därmed egenavgifter och semesterersättning. Moms tillkommer om 6 %.

 

Du når den juridiska avdelningen på telefon 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller genom att mejla juridik@forfattarforbundet.se. Vår ärendehantering är konfidentiell och vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information om GDPR här.