Gå till innehållet

Arvode – översättning av lyrik

Rekommendationen utgår från det rekommenderade minimihonoraret för översättning av prosa som för närvarande (2024) är 185 kr per 1000 tecken inkl. blanksteg, men multiplicerat med 3 eller 5.

  • För obunden lyrik gäller minimihonoraret gånger 3: 555 kr per 1000 tecken inkl. blanksteg.
  • För rimmad eller bunden dikt gäller minimihonoraret gånger 5: 925 kr per 1000 tecken inkl. blanksteg.
    För översättning av enstaka dikter i exempelvis antologier eller tidskrifter gäller 600 kr/dikt för obunden lyrik och 1000 kr per rimmad eller bunden dikt.

Ovan angivna summor är F-skattarvoden och inkluderar därmed egenavgifter och semesterersättning. Moms tillkommer om 6 %.

 

Som medlem kan du kontakta våra jurister på 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller genom att mejla juridik@forfattarforbundet.se.
Som debuterande författare eller litterär översättare kan du få ditt första förlagsavtal granskat genom att mejla det till adressen ovan.
Alla ärenden behandlas konfidentiellt.