Gå till innehållet

Översättning av artikel

Minimirekommendation att gälla för år 2012 beträffande arvoden för översättningsuppdrag för tidningar, tidskrifter, utställningskataloger eller liknande, då översättare åtar sig att till svenska språket från angivet utländskt språk översätta prosatext av skön- eller facklitteratur.

Som minimiersättning per normalsida om 2 000 tecken inklusive blanksteg översatt text rekommenderas:

  • 1 000 kr för första sidan (775 kr exkl. sociala avgifter), därefter 700 kr per påbörjad sida (543 kr exkl sociala avgifter).
  • Högre ersättning skall utgå om uppdraget t.ex. måste utföras under tidspress eller om uppdraget avser särskilt krävande text.

Uppdragsgivaren förvärvar rätten att publicera översättningen en gång i tryckt form.

Beloppen är angivna inklusive sociala avgifter. Beloppen inom parentes avser A-skattare.

Moms om 6 % för upplåtelse av upphovsrätten till artikeln tillkommer för den som redovisar moms.

Läs gärna mer om moms i Skatteverkets broschyr ”Moms inom kulturområdet”.

(Rekommendationen reviderades av styrelsen för Översättarsektionen inom Sveriges Författarförbund i april 2012.)

 

Du når den juridiska avdelningen på telefon 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller skicka e-post (juridik@forfattarforbundet.se). Vår ärendehantering är konfidentiell och vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information läs här.

Huvudorganisation för Sveriges författare och översättare.

Postadress

Sveriges Författarförbund
Box 3157
103 63 Stockholm

Besöksadress

Drottninggatan 88 B Stockholm

E-post

Allmänna frågor:
info@forfattarforbundet.se

Juridisk och ekonomisk rådgivning:
juridik@forfattarforbundet.se

Organisationsnummer
802004-7687
Telefon

Sommartider på kansliet
Kansliet har stängt för semester den 13 juli – den 9 augusti.
Den juridiska rådgivningen stänger för nya ärenden fredag den 3 juli.

Växeln: 08-545 132 00
Måndag: 13.00-15.00
Tisdag-torsdag: 09.00-11.00, 13.00-15.00
Fredag: 09.00-11.00

Juridisk och ekonomisk rådgivning:
08-545 132 00 (tryck 2)
Tisdag-fredag: 09.00-11.00