Gå till innehållet

Översättning av artikel

Minimirekommendation att gälla för år 2021 beträffande arvoden för översättningsuppdrag för tidningar, tidskrifter, utställningskataloger eller liknande, då översättare åtar sig att till svenska språket från angivet utländskt språk översätta prosatext av skön- eller facklitteratur.

Som minimiersättning per normalsida om 2 000 tecken inklusive blanksteg översatt text rekommenderas:

  • 1 200 kr för första sidan (913 kr exkl. sociala avgifter), därefter 800 kr per påbörjad sida (609 kr exkl sociala avgifter).
  • Högre ersättning skall utgå om uppdraget t.ex. måste utföras under tidspress eller om uppdraget avser särskilt krävande text.

Uppdragsgivaren förvärvar rätten att publicera översättningen en gång i tryckt form.

Beloppen är angivna inklusive sociala avgifter. Beloppen inom parentes avser A-skattare.

Moms om 6 % för upplåtelse av upphovsrätten till artikeln tillkommer för den som redovisar moms.

Läs gärna mer om moms i Skatteverkets broschyr ”Moms inom kulturområdet”.

(Rekommendationen reviderades av styrelsen för Översättarsektionen inom Sveriges Författarförbund 2021.)

 

Du når den juridiska avdelningen på telefon 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller genom att mejla juridik@forfattarforbundet.se. Vår ärendehantering är konfidentiell och vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information om GDPR här.