Gå till innehållet

Moms

Ett arvode är (utom för vissa A-skattare) ett momspliktigt belopp. Momsen ska alltid specificeras på din faktura. De olika momssatserna beror på vilken typ av tjänst som du utför:

0 % – Tjänsten är momsfri när du som författare eller översättare inför publik framför ett litterärt eller konstnärligt verk som är skyddat av upphovsrättslagen. Exempelvis om du gör en diktuppläsning av egna dikter. Framträdandet är momsfritt om det huvudsakligen bestått av läsning ur ett verk

6 % – Vid leverans av text som du har upphovsrätt till samt när du debiterar sekundärersättningar. Med sådan text avses litterära verk så som skönlitterära verk, artiklar, essäer, recensioner, samt översättningar, bearbetningar och samlingsverk.

6 % – När du som författare eller översättare upplåter eller överlåter rättigheten till en inspelning av ditt eget framförande av ett verk.

25 % – När du som författare eller översättare i föredragsform berättar om din verksamhet och reciterar ur din produktion, framför några tonsatta dikter eller dylikt. Författarens eller översättarens huvudsakliga syfte är då att uppträda som föredragshållare och inte som utövande konstnär, vilket i allmänhet betraktas som ett momspliktigt framförande.

25 % – När du som författare eller översättare medverkar i panelsamtal.

25 % – När du som författare eller översättare upplåter eller överlåter rätten till fotografier, reklamalster, system eller program för automatisk databehandling, samt film eller liknande upptagning.

Läs gärna mer om moms i Skatteverkets broschyr ”Moms inom kulturområdet” (RSV 562): www.skatteverket.se

 

Du når den juridiska avdelningen på telefon 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller genom att mejla juridik@forfattarforbundet.se. Vår ärendehantering är konfidentiell och vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information om GDPR här.