Gå till innehållet

Arvode – paneldeltagande och moderatorsuppdrag

Den 1 januari 2024 höjdes de rekommenderade minimiarvodena. De nya arvodena presenteras nedan och gäller som lägsta utgångspunkt vid förhandling om arvode.

Paneldeltagande

Minimiarvode: 3 400 kronor

Moderatorsuppdrag

Ett moderatorsuppdrag är inte detsamma som ett framträdande. För enklare moderatorsuppdrag ska som lägst samma belopp som rekommenderas vid ett framträdande, 8 500 kronor för upp till två timmar, utgå.

Tillkommande

Ersättning bör utgå för faktiska kostnader för resor och uppehälle, men tänk på att alltid göra en överenskommelse om detta vid bokningen av uppdraget. Om uppdraget innebär en större tidsåtgång för resan kan du begära restidsersättning.

Övrigt

Rekommendationen utgår från F-skatt exklusive moms.

Moms tillkommer för den som redovisar moms. Momssatsen är i regel 25 % för arbetsinsatsen inom uppdraget, det vill säga på arbetsersättning. Om uppdraget är tänkt att utmynna i ett verk (en bok, en artikel, en broschyr eller liknande) är momssatsen 6 % för upplåtelse av upphovsrätten till verket.

 

 

 

Som medlem kan du kontakta våra jurister på 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller genom att mejla juridik@forfattarforbundet.se.
Som debuterande författare eller litterär översättare kan du få ditt första förlagsavtal granskat genom att mejla det till adressen ovan.
Alla ärenden behandlas konfidentiellt.