Gå till innehållet

Författarförbundets inkomstundersökning

Hur många kan leva på sitt författarskap?

Författarförbundets senaste inkomstundersökningen bygger på inkomståret 2012 – Svenska institutet för opinionsundersökningar (TNS SIFO) sammanställde en rapport av resultaten för förbundets räkning.

Sammanlagt svarade 1260 personer på enkäten vilket vid undersökningstillfället motsvarade 44% av förbundets 2892 medlemmar. Undersökningen utgör en sammanställning av inkomstsituationen för förbundets medlemmar, uppdelad på inkomstslag och olika grupper (kön, ålder, huvudsaklig genre och den litterära verksamhetens andel av författarens totala arbetstid).

Läs TNS SIFO:s slutgiltiga rapport här (pdf).

Du når den juridiska avdelningen på telefon 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller genom att mejla juridik@forfattarforbundet.se. Vår ärendehantering är konfidentiell och vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information om GDPR här.