Gå till innehållet

Arvode – dikter och noveller

Dikter och noveller i tidningar och tidskrifter

Minimirekommendation beträffande arvoden för publicering av dikter och noveller i periodiska publikationer:

Med dikt avses lyrik om högst en sida (en sida 32 rader). Med novell avses prosa; en kortare berättelse eller ett prosastycke (dock inte följetong), om högst 3-6 sidor (en sida 2 000 tecken inklusive blanksteg).

Med periodiska publikationer avses tidningar och tidskrifter varvid åtskillnad görs mellan:

  •      »större« publikationer, med fast ekonomiskt underlag
  •      »mindre« publikationer, med avseende på ekonomiskt underlag

Dagspress med en upplaga överstigande 100 000 exemplar skall alltid kategoriseras som »större«. Periodiska tidskrifter med en upplaga överstigande 30 000 exemplar skall alltid kategoriseras som »större«.

Åtskillnad görs även mellan:

  • ej tidigare publicerade dikter och noveller
  • tidigare publicerade dikter och noveller

Som minimiersättning rekommenderas vad gäller större publikationer:

För ej tidigare publicerade dikter och noveller:

2 700 kr (2 055 kr exkl sociala avgifter) per dikt (en sida)

8 700 kr (6 621 kr exkl sociala avgifter) per novell (3-6 sidor)

För tidigare publicerade dikter och noveller:

1 800 kr (1 370 kr exkl sociala avgifter) per dikt (en sida)

4 300 kr (3 272  kr exkl sociala avgifter) per novell (3-6 sidor)

Som minimiersättning rekommenderas vad gäller mindre publikationer:

För ej tidigare publicerade dikter och noveller:

1 800 kr (1 370 kr exkl sociala avgifter) per dikt (en sida)

4 300 kr (3 272 kr exkl sociala avgifter) per novell (3-6 sidor)

För tidigare publicerade dikter och noveller:

1 400 kr (1 065 kr exkl sociala avgifter) per dikt (en sida)

2 200 kr (1 674 kr exkl sociala avgifter) per novell (3-6 sidor)

Anmärkningar

Beloppen utgör lägsta skäliga ersättningsnivå och avser publicering en gång i tryckt form.

Om hos viss uppdragsgivare gängse ersättning är högre än ovan angivna minimiersättning skall rekommendation inte leda till sänkning.

Upptar dikt större utrymme än en sida (32 rader) föreligger grund för högre honorar.

Beloppen är angivna inklusive sociala avgifter. Beloppen inom parentes avser A-skattare.

Moms om 6 % för upplåtelse av upphovsrätten till artikeln tillkommer för den som redovisar moms.

Som medlem kan du kontakta våra jurister på 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller genom att mejla juridik@forfattarforbundet.se.
Som debuterande författare eller litterär översättare kan du få ditt första förlagsavtal granskat genom att mejla det till adressen ovan.
Alla ärenden behandlas konfidentiellt.