Gå till innehållet

Att tänka på vid uppdrag

Råd vid uppdrag:

  • Utgångspunkten är att alla uppdrag ska arvoderas.
  • När du blir erbjuden ett arvode är det viktigt att veta om arvodet är inklusive sociala avgifter och exklusive moms.
  • Upprätta skriftliga avtal eller förhandla via mejl.
  • Specificera uppdragets innehåll och omfattning. Hur många deltagare? Under hur lång tid? Vilka förväntningar finns på dig som uppdragstagare? Betalar deltagarna en deltagaravgift eller en entréavgift? – Kommer arrangemanget/uppdraget att filmas eller ljudinspelas?
  • Kom överens om antalet timmar på förhand.
  • Tänk på att komma överens om ersättning för resa och eventuellt logi.
  • Överenskommelse för reseersättning motsvarande traktamente kan även göras för uppdrag som innebär övernattning och där uppdraget innebär en större tidsåtgång.
  • Gör en överenskommelse om vad som ska gälla om uppdragsgivaren ställer in arrangemanget. Avbryter uppdragsgivaren ett uppdrag har du som uppdragstagare rätt till skälig ersättning med utgångspunkt från det överenskomna arvodet och nedlagda kostnader.
  • Tänk på att om uppdraget innebär något ytterligare moment som inte ingår i ett framträdandeuppdrag motiverar detta ett högre arvode.

Vad kan motivera ett högre arvode?

Sveriges Författarförbund rekommenderar minimiarvoden för uppdrag vilket innebär att om något tillkommer eller om det finns andra förutsättningar motiverar detta att arvodet höjs.

Speciell sakkunskap eller lång erfarenhet motiverar ett högre arvode.

Även skriftlig medverkan kan motivera ett högre arvode.

Om uppdraget innebär ett framträdande vid ett större arrangemang kan du begära att arvodet höjs. Till större arrangemang ska alltid räknas fall då arrangören för inträdet begär ej obetydlig ersättning från åhörare, samt då arrangören är ett kommersiellt företag och arrangemanget utgör en naturlig del av företagets verksamhet.

 

 

 

 

 

Du når den juridiska avdelningen på telefon 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller skicka e-post (juridik@forfattarforbundet.se). Vår ärendehantering är konfidentiell och vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information läs här.