Gå till innehållet

Viktigt att tänka på vid uppdrag

Råd vid uppdrag

  • Utgångspunkten är att alla uppdrag ska arvoderas.
  • När du får arvode är det viktigt att veta om arvodet utbetalas som lön eller mot faktura. Om det utbetalas som lön, inkluderar arvodet sociala avgifter? Om det utbetalas mot faktura (gäller endast om du är F-skattare), är framträdandet momspliktigt eller inte?
  • Upprätta alltid ett skriftligt avtal. Om uppdraget har överenskommits via mejl, är mejlkonversationen att betrakta som skriftligt avtal.
  • Specificera uppdragets innehåll och omfattning. Hur många deltagare? Under hur lång tid? Vilka förväntningar finns på dig som uppdragstagare? Betalar åhörarna deltagar- eller entréavgift?  Kommer arrangemanget/uppdraget att filmas eller ljudinspelas?
  • Kom överens om antalet timmar.
  • Kom överens om ersättning för resa och eventuell logi.
  • Ersättning motsvarande traktamente kan och bör adderas vid uppdrag som innebär övernattning och eller innebär en större tidsåtgång.
  • Kom överens om vad som ska gälla ifall uppdragsgivaren ställer in arrangemanget. När uppdragsgivaren ställer in ett uppdrag har du rätt till skälig ersättning med utgångspunkt från det överenskomna arvodet och dina nedlagda kostnader. Och vad ska gälla om du själv skulle behöva ställa in?
  • Tänk på att uppdrag som innebär något mer än själva framträdandet, motiverar ett högre arvode.

Vad kan motivera ett högre arvode?

Speciell sakkunskap eller lång erfarenhet.

Skriftlig medverkan.

Framträdande vid ett större arrangemang.

Arrangemang där åhörarna betalar en ej obetydlig summa i inträde/deltagaravgift.

När arrangören är ett kommersiellt företag och arrangemanget utgör en naturlig del av företagets verksamhet.

Momsbefriade uppdrag

Skolbesök som ingår i undervisning på allmän skola och uppläsning av egen text är momsbefriade uppdrag. (Uppdrag som arvoderas som lön är förstås också momsbefriade, i de fallen betalar uppdragsgivaren sociala avgifter.)

Här kan du läsa mer om att ta betalt vid uppdrag i KLYS broschyr om arvoden.

 

 

 

 

 

Du når den juridiska avdelningen på telefon 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller genom att mejla juridik@forfattarforbundet.se. Vår ärendehantering är konfidentiell och vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information om GDPR här.