Gå till innehållet

Bra att tänka på vid uppdrag

Råd vid uppdrag

 • Utgångspunkten är att alla uppdrag ska arvoderas.
 • När du får arvode är det viktigt att veta om arvodet utbetalas som lön eller mot faktura. Om det utbetalas som lön, inkluderar arvodet sociala avgifter? Om det utbetalas mot faktura (gäller endast om du är F-skattare), är framträdandet momspliktigt eller inte?
 • Upprätta alltid ett skriftligt avtal. Om uppdraget har överenskommits via mejl, är mejlkonversationen att betrakta som skriftligt avtal.
 • Specificera uppdragets innehåll och omfattning. Hur många deltagare? Under hur lång tid? Vilka förväntningar finns på dig som uppdragstagare? Betalar åhörarna deltagar- eller entréavgift?  Kommer arrangemanget/uppdraget att filmas eller ljudinspelas?
 • Kom överens om antalet timmar.
 • Kom överens om ersättning för resa och eventuell logi.
 • Ersättning motsvarande traktamente kan och bör adderas vid uppdrag som innebär övernattning och eller innebär en större tidsåtgång.
 • Kom överens om vad som ska gälla ifall uppdragsgivaren ställer in arrangemanget. När uppdragsgivaren ställer in ett uppdrag har du rätt till skälig ersättning med utgångspunkt från det överenskomna arvodet och dina nedlagda kostnader. Uppdragsgivare som avbokar ett uppdrag ska därför erlägga halva arvodet vid en avbokning senare än en månad före uppdraget och hela det överenskomna arvodet vid en avbokning senare än två veckor före uppdraget.
  Vad ska gälla om du själv skulle behöva ställa in?
 • Tänk på att uppdrag som innebär något mer än själva framträdandet, motiverar ett högre arvode.

Vad kan motivera ett högre arvode?

Speciell sakkunskap eller lång erfarenhet.

Skriftlig medverkan.

Framträdande vid ett större arrangemang.

Arrangemang där åhörarna betalar en ej obetydlig summa i inträde/deltagaravgift.

När arrangören är ett kommersiellt företag och arrangemanget utgör en naturlig del av företagets verksamhet.

Momsbefriade uppdrag

Efter Skatteverkets nya regler är frågan om momsfrihet för författarbesök i skolor under utredning på KLYS. Tills saken är helt klarlagd bör du som författare som gör enskilt skolbesök fortsättningsvis lägga på 25 procents moms. Detta för att minimera risken för momsskuld.

Uppdrag som arvoderas som lön är förstås momsbefriade. I de fallen betalar uppdragsgivaren sociala avgifter.

Här kan du läsa mer om att ta betalt vid uppdrag i KLYS broschyr om arvoden.

 

 

 

 

 

Som medlem kan du kontakta våra jurister på 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller genom att mejla juridik@forfattarforbundet.se.
Som debuterande författare eller litterär översättare kan du få ditt första förlagsavtal granskat genom att mejla det till adressen ovan.
Alla ärenden behandlas konfidentiellt.