Gå till innehållet

Arvode – artikel

Minimirekommendationer beträffande arvoden för artiklar och jämförliga bidrag till periodiska publikationer, kultur-, debatt- och fackartiklar.

Med periodiska publikationer avses tidningar och tidskrifter varvid åtskillnad görs mellan:

 •   »större« publikationer, med avseende på ekonomiskt underlag
 •  »mindre« publikationer, med avseende på ekonomiskt underlag

Dagspress med en upplaga överstigande 100 000 exemplar ska alltid kategoriseras som »större«. Periodiska tidskrifter med en upplaga överstigande 30 000 exemplar ska alltid kategoriseras som »större«

Rekommenderad ersättning

Som minimiersättning för större publikationer rekommenderas:

 • Notis: 2 200 kr (exkl soc avg: 1 674 kr)
 • Artikel/recension (ca 2 500-3 500 tkn): 6 500 kr (exkl soc avg: 4 947 kr)
 • Huvudartikel/längre recension (ca 5 000-8 000 tkn): 8 000 kr (exkl soc avg: 6 088 kr)
 • Essä (ca 10 000 tkn): 10 400 kr (exkl soc avg: 7 914 kr)

Som minimiersättning för mindre publikationer rekommenderas:

 • Notis: 1 100 kr (exkl soc avg: 837 kr)
 • Artikel/recension (ca 2 500-3 500 tkn): 3 600 kr (exkl soc avg: 2 740 kr)
 • Huvudartikel/längre recension (ca 5 000-8 000 tkn): 6 500 kr (exkl soc avg: 4 947 kr)
 • Essä (ca 10 000 tkn): 8 000 kr (exkl soc avg: 6 088 kr)

Anmärkningar

 • Beloppen utgör lägsta rimliga ersättningsnivå och avser publicering en gång i tryckt form.
 • Om gängse ersättning hos viss uppdragsgivare är högre än ovan angivna minimiersättning ska rekommendationen inte leda till sänkning.
 • Beloppen är angivna inklusive sociala avgifter. Moms tillkommer. Beloppen inom parentes avser A-skattare.
 • Semesterersättning ingår inte i ovanstående belopp.
 • Moms om 6 % för upplåtelse av upphovsrätten till artikeln tillkommer för den som redovisar moms.

Som medlem kan du kontakta våra jurister på 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller genom att mejla juridik@forfattarforbundet.se.
Som debuterande författare eller litterär översättare kan du få ditt första förlagsavtal granskat genom att mejla det till adressen ovan.
Alla ärenden behandlas konfidentiellt.