I en debattartikel i Svenska Dagbladet 28 november uppmanar Sveriges Författarförbund, Författarcentrum, Svenska Pen med flera organisationer Svenska Institutet att stoppa nedskärningarna inom området Svenska språket i världen, och ansvariga politiker att agera för att långsiktigt säkra stödet till svenskundervisningen vid utländska universitet.

Ett sammandrag av uppmaningen

Sammandraget är publicerat på den namninsamlingssida som det finns en länk till längre ned.

”Svenska institutet har beslutat att inför 2023 dra ner budgeten för området Svenska språket i världen till 8 miljoner och av dem är 5,5 miljoner öronmärkta för Östersjösamarbete. Bara 2,5 miljoner ska täcka verksamheten i resten av världen.

Att det studeras svenska världen om på över 200 lärosäten är frukten av ett långvarigt arbete med uppbyggnad och utveckling där Si alltid varit en av de viktigaste de pelarna. Universitet från öst till väst, från Osaka till Seattle har levt och blomstrat tack vare sverigeentusiaster, som älskat vårt land, dess språk och litteratur och startat institutioner inom främmande språk eller litteraturvetenskap. Inom Si har avdelningen SVEU funnits under olika namn sedan 1945 och har möjliggjort den positiva kraft och det ökande intresset för ämnet vi ser idag.

Si ämnar nu omdistribuera medel på ett sätt som kommer att drabba våra studenter in primis, men på kort sikt även ämnets framtid. Med risk för att lärartjänster dras in, bidrag till föreläsningar och konferenser försvinner, de så viktiga SEK 5000 per år till bokinköp, särskilt i länder där man kämpar med usel ekonomi, och sommarkurserna för våra studenter tas bort är den största faran att ämnet försvagas och kan fasas ut. Ett världsvitt nätverk med i princip gratis utbildade Sverigeambassadörer tillåts begravas, i en tid då Si talar vitt och brett om vikten av Sverigebilden.

Vi skriver under för att motverka detta vansinniga beslut som skulle innebära att antalet utsända svensklärare minskar drastiskt, vilket får stor inverkan på de universitet som drabbas. Det innebär tillsammans med övriga nedskärningar att svenskämnet marginaliseras eller  försvinner helt runt om i världen.”

Den som vill skriva under uppropet kan göra det här.