Här hittar du programmet för Litteraturscenen och Rum för översättning:

Litteraturscenen och Rum för översättning på Bok & bibliotek 2019

Programmet medföljer även nästa nummer av tidskriften Författaren.