Förbundsstyrelsen föreslår att Gui Minhai blir hedersmedlem i Sveriges Författarförbund. Detta beslutades enhälligt vid styrelsemötet den 12 december.

Författaren och förläggaren Gui Minhai föddes i Kina, flydde till Sverige efter massakern vid Himmelska fridens torg år 1989 och är i dag enbart svensk medborgare.

Den 15 oktober 2015 blev han frihetsberövad i Thailand, varpå han fördes till Kina där han fortfarande sitter fängslad.

Den kinesiska staten har angett en rad svepskäl för frihetsberövandet, men allting tyder på att det handlar om Gui Minhais regimkritiska förlagsverksamhet och författarskap.

I förbundets stadgar står följande: ”Den som gjort förbundet synnerlig tjänst kan på förslag av förbundsstyrelsen av ordinarie förbundsstämma utses till hedersmedlem.”

– Gui Minhais litterära gärning och mod förkroppsligar förbundets stadgars första paragraf, vilken handlar om att ständigt försvara yttrandefriheten. Det har han gjort. Med sin frihet som insats, säger Patrik Lundberg, vice ordförande.

– Inskränkningar av yttrandefriheten får alltid motsatt verkan. Därför leder också alla försök att tysta Gui Minhai till en större medvetenhet om yttrandefriheten som demokratins nödvändiga förutsättning, säger Grethe Rottböll, ordförande.

Beslut om inval sker vid förbundets ordinarie stämma 2019.

Tidigare har förbundet utsett en hedersmedlem i sin frånvaro: den svensk-eritreanske journalisten och författaren Dawit Isaak fick sitt hedersmedlemskap vid årsstämman 2010.