Prissumman för Årets översättning är 100 000 kr och Linda Östergaard tilldelas priset för

Foto: Anna Lindberg

översättningen av Ingeborg Bachmanns novellsamling Simultan från 1972 (ellerströms).

Juryn motivering Årets översättning:

Linda Östergaard tilldelas Årets översättning för en översättning som med hängivenhet, precision och självständighet av en stilistiskt prövande förlaga har skapat en text som utgör ett svenskt originalverk av yppersta märke. De fallgropar som för en översättare gömmer sig i Ingeborg Bachmanns Simultan har Linda Östergaard överbryggat genom noggrannhet, äkthet i uttrycket och trohet inte bara mot originalet utan också mot den konstnärliga helhet som är den text hon själv givit upphov till.

Linda Östergaard är en väl etablerad skönlitterär översättare från först och främst tyska, men även från danska. Hon är bosatt i Göteborg och har en gedigen akademisk utbildning och har även undervisat i Litterär översättning på institutionen för Litterär gestaltning vid Akademin Valand.

Årets översättarstipendium på 50 000 kr tilldelas Jens Hjälte. Stipendiet delas ut för första gången och ska uppmuntra en nyetablerad översättare under 40 år, med inte fler än två publicerade översättningar av litterära verk bakom sig. Jens Hjälte fyller 30 år senare i höst och är en nyetablerad skönlitterär översättare från norska och engelska.

Juryn motivering Årets översättarstipendium:

Foto. Anders Bergön

Jens Hjälte har i sin översättardebut tagit sig an Jan Kjærstads Slekters gang, 700 sidor släktsaga, apokalyptisk undergångsvision och historieskrivning, full av dolda allusioner, hårda fakta och ren fiktion. Hjälte har hittat ett eget språkligt spår och kommer aldrig så nära originalet att norskan lyser igenom, utan väljer med stor precision de rätta orden och har lika stor omsorg om de små detaljerna som om de stora stildragen.

Sveriges Författarförbund och stiftelsen Natur & Kultur ger tillsammans ut priset Årets översättning och Årets översättarstipendium med syfte att rikta ljuset mot översättandets konst och att premiera översättningar som på ett särskilt berömvärt sätt förenar djärvhet och precision, lyskraft och följsamhet. Deltagarna i juryn och anlitade lektörer läser både de svenska översättningarna och originalverken. Priskommittén består av Thomas Andersson, Jan Stolpe, Ingrid Elam, Manni Kössler och Nils Håkanson.

Torsdagen den 24 oktober, klockan 18.00, anordnar Internationell författarscen på Stadsbiblioteket i Malmö ett publikt program där priset och stipendiet delas ut.

För ytterligare frågor eller högupplösta bilder, vänligen kontakta:
Karin Tengby, stiftelsen Natur & Kultur
Telefon: 073- 040 4801, karin.tengby@nok.se

Ludvig Berggren, Sveriges Författarförbund
Telefon: 070-697 97 17, ludvig.berggren@forfattarforbundet.se

Linda Östergaard, pristagare Årets översättning
Telefon: 070-547 35 32, lindaostergaard@hotmail.com

Jens Hjälte, Årets översättarstipendiat
Telefon: 073-909 50 73, jens.hakansson@gmail.com