För Sveriges Författarförbund är biblioteken en huvudfråga, och med oro noterar vi att bibliotek efter bibliotek monteras ner. Detta trots att den av regeringen beställda Nationell biblioteksstrategin lyfter biblioteken som en förutsättning för demokratin; den femte statsmakten.

Biblioteket är en bas för varje människas lika värde och möjlighet till personlig utveckling. Där pågår samtal, möten, studier och där har vi tillgång till vårt kulturarv. Utan bildning och kultur blir vi verktyg för andras viljor i stället för centrum i våra liv.

Författarförbundet lyfter biblioteksfrågan överallt, i alla samtal och möten vi hamnar i. Nu senast gällande Stockholms stads nedskärningar och kring medborgarnas engagemang för Internationella biblioteket (IB). Tillsammans med Dramatikerförbundet har vi ett flertal gånger bett att få träffa ansvarigt finansborgarråd för att uttrycka vår oro och få veta hur staden prioriterar biblioteken. Då vi inte fått något svar skriver vi detta öppna brev till er.

Vi anser att Stockholms stad ska värna och utveckla IB till ett modernt internationellt bibliotek med gedigen programverksamhet. Vad vi vet har det inte tillskjutits sådana pengar och att man därför tvingas rädda biblioteket genom att flytta till Kungsholmen, vilket innebär att tillhörigheten till det självklara centrum vid Asplundhuset Odenplan försvinner.

Flytten är en uppsplittring och utlokalisering som också har ett starkt symbolvärde i en tid när främlingsfientliga krafter vill avskaffa flerspråkighet och mångfald. Det sänder signaler som få stockholmare vill identifiera sig med. I den lilla, hårt beskurna budget man har att röra sig med – i vilken hela Stockholms stads biblioteksverksamhet drabbas av nedskärningar – blir det omöjligt att klara frågan om IB med mindre än att magasinera delar och flytta.

I enlighet med den Nationella biblioteksstrategin anser vi tvärtom att man bör utveckla biblioteken. Därför bör Stockholms stads politiker lyssna på och hålla möten med oss författare, översättare och bibliotekarier som har bidragit, och bidrar, till att Sverige är en bildnings- och kunskapsnation. Vi vill fortsatt vara stolta över ordet, över litteraturen, yttrandefriheten och Sveriges aktiva del i en värld där samtalen över språkgränserna är en nödvändig förutsättning.

Vi uppmanar Stockholms stads politiker att värna demokratin och ordets värde. Ge stadsbiblioteket de resurser som arbetet för demokrati och bildning kräver. Rädda de hotade 40 tjänsterna och utveckla IB-annexet vid Odenplan.

För det går inte att vara stolt över en stad som inte är stolt över sitt kulturliv.

Grethe Rottböll
Ordförande i Sveriges Författarförbund

Här hittar ni texten som finns att läsa under DN kulturdebatt. Hittas i papperstidningen fredag den 14 juni