Panelsamtal kring litterära teman på Sveriges Författarförbund

Till Fyrens litterära panelsamtal är alla välkomna – yngre och äldre, publicerade och ännu opublicerade författare och översättare, eller den som bara är intresserad i största allmänhet.

Fyren är en del av Författarförbundet, men verksamheten riktar sig även till intresserade icke-medlemmar. Målet är att engagera fler i förbundets frågor och att skapa en bro mellan nya och etablerade röster på den samtida litterära arenan.

Fyren drivs av Cecilia Hansson och Emi-Simone Zawall. Samtalskvällarna i Fyrens regi äger rum i Författarförbundets lokaler på Drottninggatan 88 B.

Kontakt: fyrenlyser@gmail.com