Chefredaktör och ansvarig utgivare
Lisa Bjurwald forfattaren@forfattarforbundet.se

Prenumerationsärenden
Carina Berg carina.berg@forfattarforbundet.se

Annonsbokning
Lisa Bjurwald forfattaren@forfattarforbundet.se