Sveriges Författarförbund har till uppgift att tillvarata medlemmarnas ekonomiska och ideella intressen och ska därvid särskilt enligt stadgarna:

  • genom ständig bevakning av upphovsrätten och de lagbestämmelser som reglerar denna verka för medlemmarnas rätt till rimligt utbyte av sitt arbete
  • genom avtal med motparter skapa ekonomisk och social trygghet för medlemmar, enskilt och som kår
  • bevaka medlemmarnas moraliska rätt så att deras verk inte förvanskas eller offentliggörs på ett sätt som strider mot deras egna avsikter
  • ständigt försvara yttrandefriheten och därmed säkerställa rätten till fri debatt
  • skydda och hjälpa de medlemmar som genom att utöva yrket kommer i konflikt med motparter eller myndigheter eller råkar i andra svårigheter