Grethe Rottböll

Förbundsordförande
grethe.rottboll@forfattarforbundet.se, 070 777 58 59

Bild: Grethe Rottböll

Ewa Ulander

Förbundssekreterare
ewa.ulander@forfattarforbundet.se, 08-545 132 07

Anders Rydell

Chefredaktör för Författaren
forfattaren@forfattarforbundet.se