Översättarsektionen förvaltar Elsa Thulins översättarpris, som sedan 1960 årligen har delats ut till ”översättare av skönlitteratur såsom belöning för framstående översättargärning”. Efter en stadgeändring delas priset från och med 2006 ut till översättare av allmänlitteratur.

Elsa Thulins översättarpris består av en plakett av Edvin Öhrström och en penningsumma. Det delas ut i maj varje år.

De översättare som tilldelats priset presenteras på översättarsektionens hemsida.

Läs mer om Elsa Thulin i Svenskt översättarlexikon.

Vill du bidra?

Prisets storlek har växlat genom åren och medlen har inhämtats från skilda håll. Priskassan har emellertid krympt på senare år, varför Översättarsektionens styrelse vill pröva ett nytt grepp för att säkerställa prisets fortsatta existens: en insamling bland översättarna själva. På så vis stärks Elsa Thulin-prisets karaktär som översättarnas eget pris.

Årets insamling av medel till Elsa Thulin-priset löper mellan den 24 november 2023 och den 31 mars 2024. Den som så önskar kan lämna ett bidrag – stort eller litet – genom en donation på Swish-numret 1233470580 eller bg 878-8028. Märk bidraget med ”Elsa”.

Sprid gärna denna information, så att så många kollegor som möjligt samt andra intresserade kan engageras för Elsa Thulin-prisets stärkande.