Nu är det dags att nominera böcker till Årets översättning och kandidater till Årets översättarstipendium.

Både förlag och enskilda är välkomna att nominera. Läs nedan om hur du ska gå tillväga.

Priset Årets översättning ska gå till ett allmänlitterärt verk som är:

  • Översatt från originalspråk till svenska
  • Utgivet mellan den 1 januari och den 31 december 2023

Med allmänlitterärt verk avses skön-, barn- och ungdomslitteratur och sakprosa. Pristagaren erhåller 100 000 kronor.

Anvisningar för nominering

Skicka in ett exemplar av översättningen (i bokform) och ett av originalet (som pdf eller bok) senast den 9 februari 2024 till nedanstående adresser.

Mejla din nominering och originalverket i pdf till Ludvig Berggren, Sveriges Författarförbund: ludvig.berggren@forfattarforbundet.se

Nominerade översättningar skickas till:

Sveriges Författarförbund
Ludvig Berggren
Box 3157
103 63 Stockholm

Varje enskilt förlag eller person kan nominera högst två (2) titlar till priset.

Obs! Motivering till nomineringen behövs inte.

 

Årets översättarstipendium

Förlag och enskilda är dessutom välkomna att nominera kandidater till Årets översättarstipendium på 50 000 kr till en nyetablerad översättare. Villkoren är att:

  • Översättaren är under 40 år.
  • Översättaren inte har fler än sex (6) publicerade översättningar av litterära verk bakom sig.

Översättaren behöver inte ha publicerat en översättning under 2023.

Mejla din nominering till Ludvig Berggren, Sveriges Författarförbund, ludvig.berggren@forfattarforbundet.se

Årets översättning är ett pris till årets bäst översatta bok. Prisets syfte är att rikta ljuset mot översättandets konst och att premiera översättningar som på ett särskilt berömvärt sätt förenar djärvhet och precision, lyskraft och följsamhet. Priskommittén består av representanter från stiftelsen Natur & Kultur och medlemmar i Sveriges Författarförbund. Med Årets översättarstipendium vill Stiftelsen Natur & Kultur och Sveriges Författarförbund uppmärksamma och uppmuntra en nyetablerad översättare under 40 år.