Översättarsektionen av Sveriges Författarförbund har sedan 2011 delat ut priset Årets översättning till årets bäst översatta verk, vilket har gått till en rad framstående svenska översättare. Syftet med priset är att rikta ljuset mot översättandets konst och att premiera översättningar som på ett särskilt berömvärt sätt förenar djärvhet och precision, lyskraft och följsamhet.

Från och med 2019 delas Årets översättning ut som ett samarbete mellan stiftelsen Natur & Kultur och Sveriges Författarförbund. Dessutom instiftas ett helt nytt stipendium till en nykomling – en nyetablerad översättare under 40 år, med ej fler än två publicerade översättningar av litterära verk bakom sig.

Prissumman är på 100 000 kronor och summan för stipendiet på 50 000 kronor.

Priset ska gå till ett allmänlitterärt verk som är
– Översatt till svenska för första gången
– Översatt från originalspråk till svenska
– Utgivet under 2018

Priskommittén består av representanter från stiftelsen Natur & Kultur och medlemmar i Översättarsektionen, som inbjuder svenska förlag och enskilda översättare att nominera såväl översatta verk som kandidater till det nya stipendiet.

Skicka in ett exemplar av översättningen (i bokform) och ett av originalet (som pdf eller bok), samt en kort motivering till nomineringen. Nominerade böcker skickas till Årets översättning, Sveriges Författarförbund, Box 2157, 103 63 Stockholm. Pdf-original samt motivering skickas till styrelse@oversattarsektionen.se. Varje enskilt förlag eller person kan nominera högst tre titlar.

Nomineringsbrev skickas ut före jul och nomineringarna ska vara inne den 15 februari 2019. Priset och stipendiet delas ut i oktober 2019.

Läs mer om Årets översättning på Översättarsektionens hemsida.