Översättarsektionen i Sveriges Författarförbund är facklig huvudorganisation för Sveriges skön- och facklitterära översättare.

Översättarsektionens syfte är att stärka översättarna som kollektiv. Ett viktigt led i detta är de översättaravtal som tecknas med Svenska Förläggareföreningen. Vi arbetar kontinuerligt med att informera om det aktuella översättaravtalet och se till att det används och efterlevs. Vi bevakar också översättarnas ideella och ekonomiska rättigheter i allmänhet och arbetar för att förbättra översättaryrkets villkor och synliggöra översättarna i olika sammanhang. Vi ordnar medlemsträffar och utbildningsseminarier och främjar på det sättet det kollegiala utbytet. Vi representerar dessutom de litterära översättarna såväl internationellt, genom det nordiska Norne och europeiska CEATL, som nationellt, genom att delta i olika forum om översättare och översättning.

För mer information besök Översättarsektionens egen hemsida.

Ombud för översättarna är:

Ludvig Berggren (ludvig.berggren@forfattarforbundet.se, 08-545 132 05, 070-697 97 17)