Översättarsektionens syfte är att stärka översättarna som kollektiv. Ett viktigt led i detta är att eftersträva att de översättaravtal som tecknas med förlagen är skäliga samt i enlighet med branschpraxis och den svenska modellen. Vi arbetar kontinuerligt med att bevaka det aktuella avtalsläget och se till att våra medlemmar hålls informerade.

Vi bevakar också översättarnas ideella och ekonomiska rättigheter i allmänhet och arbetar för att förbättra översättaryrkets villkor och synliggöra översättarna i olika sammanhang.

Vi ordnar medlemsträffar och utbildningsseminarier och främjar på det sättet det kollegiala utbytet. Vi representerar dessutom de litterära översättarna såväl internationellt, genom det nordiska Norne och europeiska CEATL, som nationellt, genom att delta i olika forum om översättare och översättning.

För mer information besök Översättarsektionens egen hemsida.